Aktualności

26 01 2017

18 autoryzowanych dystrybutorów maszyn i sprzętu budowlanego
5 producentów maszyn i sprzętu budowlanego
4 dystrybutorów opon, podzespołów i materiałów pędnych do maszyn
2 firmy leasingowe
2 pisma branżowe
1 ośrodek szkolenia operatorów maszynStrona Główna


Kilka słów o nas

  • Zrzeszamy autoryzowanych dystrybutorów i producentów maszyn budowlanych.

  • Reprezentujemy branżę maszynową wobec organów administracji państwowej i samorządowej.

  • Udzielamy firmom budowlanym bezpłatnych informacji o poszukiwanych maszynach i urządzeniach.

  • Prowadzimy Biuro Rzeczoznawców Technicznych w zakresie wyceny maszyn budowlanych i oceny ich stanu technicznego.

  • Opracowujemy raporty na temat maszyn budowlanych w Polsce.